Stratford-upon-Avon

3 High Street
Stratford-upon-Avon
CV37 6AU

01789 415503
stratford@molemi.co.uk

Opening Hours:
Monday to Friday 10am - 5.30pm
Saturday 9.30am - 5.30pm
Sundays 11am - 4pm

Bank Holidays 11am - 4pm


Chipping Campden

High Street
Chipping Campden
GL55 6AT

01386 841584
campden@molemi.co.uk

Opening Hours:
Monday to Friday 10.30am - 5pm
Saturday 10am - 5pm
Sunday - Closed

Bank Holidays - Closed